Privatlivspolitik

1. Generelt

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings-skik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Frivilligcenter Aarhus er dataansvarlig

Frivilligcenter Aarhus er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Al henvendelse til Frivilligcenter Aarhus vedrørende dine personoplysninger og vores privatlivspolitik kan ske til Kelly Aagaard, koordinator, mail: ka@frivilligcenteraarhus.dk, telefon: 51 91 62 64.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål

Når du er kontaktperson for et tilbud på socialkompasset.dk: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os. I nogle tilfælde kan vi også få offentlige tilgængelige oplysninger fra f.eks. foreningens egen hjemmeside eller facebookside.

Formålet med behandlingen er at danne overblik over Aarhus’ mange sociale tilbud. Borgere og medarbejdere skal kunne finde kontaktoplysninger på de forskellige tilbud for at de selv kan tage kontakt.

Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig eller den organisation du repræsenterer for at løbende opdatere jeres oplysninger og evt. for at få feedback fra jer om socialvejviseraarhus.dk.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Videregivelse af dine personoplysninger

De kontaktoplysninger I giver på jeres tilbud bliver offentliggjort igennem Socialkompasset for at I kan kontaktes af interesserede personer.

Derudover videregiver vi relevante oplysninger til vores databehandler. Databehandleren er underlagt en databehandleraftale indgået med Frivilligcenter Aarhus, og må derfor ikke bruge oplysninger til andet formål end det der er indgået i aftalen.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

4. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer jeres personoplysninger så længe at de er aktuelle som kontaktoplysninger på et eller flere tilbud.

5. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på socialkompasset.dk.

– Senest opdateret d. 14.4.21