OPret tilbud

Vil din forening eller organisation have et tilbud PÅ Socialkompasset?

Opret tilbud her

Vær opmærksom på, at det er tilbuddet eller aktiviteten og IKKE organisationen, du skal oprette i portalen. Hvis din forening fx har tre aktiviteter, I gerne vil lægge på portalen, skal de oprettes én aktivitet ad gangen.

Vi har lavet en grundig vejledning, så du nemt kan oprette tilbudt. Mangler du stadig hjælp efter du har læst vejledningen kan du kontakte Frivilligcenter Aarhus på post@frivilligcenteraarhus.dk

Et tilbud kan komme med i Socialkompasset, hvis det:

Er tilgængeligt for borgere i Aarhus Kommune

Er målrettet udsatte, sårbare målgrupper eller har et forebyggende sigte

Har et socialt eller sundhedsrettet sigte.  Fritidsaktiviteter og idræt kan være med hvis sigtet er en sårbar gruppe, f.eks. udsatte unge eller personer med handicap. Alle fritidsaktiviteter for seniorer må altid oprettes i portalen.

Er et fast eller tilbagevendende tilbud, mindst én gang om året. Har du et enkelt arrangement kan du oprette det hos genlydaarhus.dk. 

Er et tilbud fra frivillige foreninger/organisationer, NGO’er eller kommunen, som ikke kræver visitation

Ikke er kommercielt

Er du i tvivl, om dit tilbud lever op til kriterierne, så kontakt Kelly Aagaard på ka@frivilligcenteraarhus.dk